Akademik Kadro

Anasayfa » Akademik Kadro

Nuriye Katı
Müdür Yardımcısı, Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Öğretim Görevlisi

Eğitim: Atatürk Üniversitesi, 2009-2012, Gazi Üniversitesi, 2019-…

Araştırma Alanları: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi, Bilingualizm.
Seçilmiş Çalışmaları:

Ofis: Mühendislik Fakültesi Kat 4 (DİLMER)

[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1541
Ofis Saati: Çarşamba, 10.00-12.00 (Zoom Adresi)

YÖKSİS CV

 


 

Seyran Ayşe Pamak
Müdür Yardımcısı, Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Koordinatör, Türk Dili Bölümü; Öğretim Görevlisi, Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi


EğitimPh.D 2020- …, Kırıkkale Üniversitesi

Araştırma Alanları: Yeni Türk Dili, Tarihi ve Çağdaş Türkiye Türkçesi, Arap Dili ve Belagati, Eski Anadolu Türkçesi Dönemi, Osmanlı Türkçesi, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi.
Seçilmiş Çalışmaları:
Eski Anadolu Türkçesinde Yazılmış Satır Arası Fatiha Ve Bakara Sûresi Tercümelerinin Dil Ve Şekil Özellikleri Açısından İncelenmesi” (2019) yüksek lisans tezi.

Ofis: Mühendislik Fakültesi Kat 4 (DİLMER)

[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1542
Ofis Saati:  (Zoom)

YÖKSİS CV

 


 

Ferhat Özmen

Dr. Öğretim Görevlisi, Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Eğitim: Ph. D. 2019, Fırat Üniversitesi

Araştırma Alanları: Halk Bilimi, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Türk Halk Edebiyatı
Seçilmiş Çalışmaları:
“Mizah Dili Bağlamında Polis Konulu Fıkralar”  (2012) adlı yüksek lisans ve “Halk Anlatılarında Ödül ve Ceza” (2019) adlı doktora tezlerini yazdı.  “Anadolu Türk Efsanelerinde Ödüllendirme Motifi Üzerine Bir Değerlendirme” (2019), “Anadolu Masallarında Zina Cezası Olarak Recim” (2019), “Mehlika Sultan Şiirinin Arketipsel Sembolizm Yöntemiyle Çözümlenmesi” (2019), “Anadolu Masallarında ‘Demir Çarık Demir Asa’ Formelinin Sembolik Çözümlemesi” (2020),  “Doktor Konulu Fıkralarda Gülmeceyi Doğuran Dil Oyunları” (2020), “Dede Korkut Hikâyeleri’nde Konukseverlik Üzerine Bir Değerlendirme” (2020), “Türk Halk Anlatılarında İntihar (Özkıyım) Olgusu ve Psiko-Sosyal Açıdan Değerlendirilmesi” (2020), “Nasreddin Hoca Fıkralarında Kişiler Arası İletişim Çatışmalarının Sınıflandırılması” (2020) makale ve tebliğlerinden bazılarıdır.

Ofis: Mühendislik Fakültesi Kat 4 (DİLMER)

[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1541

Academia,  YÖKSİS CV


 

Öğrenci Destek Hattı