Ders Materyalleri

Anasayfa » Ders Materyalleri

Merkezimizde, “Diller için Avrupa Ortak Öneriler Metni” ölçütlerine ve Yabancı Dil Olarak Türkçe öğretiminin ilkelerine uygun olarak Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hazırlanmış olan ders kitapları, çalışma kitapları, öğretici kılavuz kitapları, yardımcı okuma kitapları, dinleme kitapçıkları, ses CD’leri ve resimli sözlüklerden oluşan görsel ve işitsel dil öğretim araç ve gereçleri kullanılmaktadır. “Yedi İklim Türkçe Seti” her seviye için bir ders kitabı, bir çalışma kitabı, bir öğretmen kılavuz kitabı, bir dinleme kitapçığı ve bir dinleme CD’si olmak üzere 30 materyalden oluşmaktadır. Seti oluşturan 6 ders kitabından her biri “Diller için Avrupa Ortak Öneriler Metni”nde ifade edilen A1, A2, B1, B2 ve C1, C2 düzeyinin kazanımlarını kapsamaktadır. Yedi İklim Türkçe Öğretim Setinde yetişkinlerin yabancı dil olarak Türkçe öğrenme ihtiyaçlarına uygun metin ve görsel seçimine özen gösterilmiştir. Yunus Emre Enstitüsünün Türk Kültür Merkezlerinde, iş birliği bulunan üniversitelerin Türkoloji bölümlerinde ve yurt içinde bulunan birçok paydaş Türkçe öğretim merkezindeki Türkçe dersleri Yedi İklim Türkçe Seti ile sürdürülmektedir.

Öğrenci Destek Hattı