Türkçe Yeterlik Sınavı

Anasayfa » Türkçe Yeterlik Sınavı

SAMSUN DİLMER öğretim görevlilerince hazırlanmış olan “Türkçe Yeterlik Sınavı” okuma, dinleme, yazma ve konuşma bölümlerinden oluşmakta ve “Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Metni”ne göre hazırlanıp değerlendirilmektedir. Söz konusu sınavın tarihleri “Akademik Takvimde” belirtilmiştir. İhtiyaçlar ve talepler  doğrultusunda Merkez yönetimi diğer kurumlar ile protokol yaparak   TYS’ nin farklı eğitim kurumlarında (özel dil merkezleri) da yapılmasına karar verebilir.

Öğrenci Destek Hattı