Kalite Politikası

Anasayfa » Kalite Politikası

Kalite politikamız, Üniversitemizin “Nitelikli Toplum İçin Nitelikli Üniversite” misyonu ve “Kalite Politikası” ekseninde nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla;

-Türkçenin doğru kullanılmasını ve öğretim dili olarak gelişmesini sağlamayı,

-Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı bağlamında eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmeyi,

Uluslararası anlamda nitelikli insan gücü üretebilmek için Türkçenin dışında diğer dillerin öğretim faaliyetleri icra etmeyi,

-Dil eğitiminde kabul edilen çağdaş yöntem ve yaklaşımları takip etmeyi, uygulamayı ve geliştirmeyi,

-Türkiye Türkçesi dışındaki lehçe ve dil eğitimi, hızlı okuma teknikleri, etkili iletişim, diksiyon ve beden dili gibi dil ve iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik  kurslar/programlar açmayı kapsamaktadır.

 

 

Öğrenci Destek Hattı