Yönetim

Anasayfa » Yönetim

 

Doç. Dr. Seçil HİRİK

Müdür, Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Eğitim: Ph.D. 2014, Kırıkkale Üniversitesi

Seçilmiş Çalışmaları: “Eski Uygur Türkçesinde Olasılık Kipliği” (2010) adlı yüksek lisans ve “Türkiye Türkçesinde Bilgi Kiplikleri” (2014) adlı doktora tezini yazdı. “Söz Dizimi Kuramları Bağlamında Türkçede Baş Unsur” (2020) adlı kitap, “Türkçede Bağdaşıklık ve Bağdaşıklık Unsurları: Kürk Mantolu Madonna İncelemesi (2020), “Türkçede Zamanüstülük” (2019), “Dede Korkut Hikâyeleri’nde Söz Edim Yapıları” (2019), “Türkçede Kip-Kiplik Terimleri ve Tanımları Üzerine” (2013) adlı kitap bölümü ve makaleler ve “Türkçede Sınırlayıcı Kategorisi” (2019), “Çıkarımsal Delile Dayalılığın Morfolojik İşaretleyicileri” (2017) gibi bildiriler akademik çalışmalarından bazılarıdır.


İLETİŞİM BİLGİLERİ
Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A406
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 |
Ofis Saati: Perşembe 10.00-12.00

KİŞİSEL WEBSİTELERİ 
AcademiaGoogle Akademik, YÖKSİS CV

 

Nuriye Katı
Müdür Yardımcısı, Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Öğretim Görevlisi

Eğitim: Atatürk Üniversitesi,2009-2012               Gazi Üniversitesi, 2019-…

Araştırma Alanları: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Yurtdışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi, Bilingualizm.
Seçilmiş Çalışmaları:

Ofis: Mühendislik Fakültesi Kat 4 (DİLMER)
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1541
Ofis Saati: Çarşamba, 10.00-12.00 (Zoom Adresi)

YÖKSİS CV

 

Seyran Ayşe Pamak
Müdür Yardımcısı, Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Koordinatör, Türk Dili Bölümü; Öğretim Görevlisi, Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

EğitimPh.D 2020- …, Kırıkkale Üniversitesi

Araştırma Alanları: Yeni Türk Dili, Tarihi ve Çağdaş Türkiye Türkçesi, Arap Dili ve Belagati, Eski Anadolu Türkçesi Dönemi, Osmanlı Türkçesi, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi.
Seçilmiş Çalışmaları:
Eski Anadolu Türkçesinde Yazılmış Satır Arası Fatiha Ve Bakara Sûresi Tercümelerinin Dil Ve Şekil Özellikleri Açısından İncelenmesi” (2019) yüksek lisans tezi.

Ofis: Mühendislik Fakültesi Kat 4 (DİLMER)

[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1542
Ofis Saati:  (Zoom)

YÖKSİS CV

Öğrenci Destek Hattı