Yönetim

Anasayfa » Yönetim

Ahmet Keskin
Doç. Dr.
Müdür, Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Eğitim: Ph.D 2018, Ege Üniversitesi

Araştırma Alanları: Abdal kültür geleneği ve müziği, folklor türleri ve çağdaş teoriler, folklor ve disiplinlerarasılık, geleneksel dünya görüşü, halk felsefesi ve düşüncesi, halk anlatıları ve halk anlatıbilimi, halk kültürü ve medya, halk inançları ve halk sufizmi, konuşmanın etnografyası, ritüel türleri. Güncel çalışma konu ve alanları arasında deyimbilim, geleneksel dans antropolojisi, kültürdilbilim yaklaşımıyla lakaplar ve hitaplar, mitostrateji ve sanal ortam folkloru yer almaktadır.

Eğitim: Ph. D. 2018, Ege Üniversitesi

Seçilmiş Çalışmaları: “Özbek Çocuk Folklorunda Türler” (2010) adlı yüksek lisans ve “Türk Kültüründe Alkışlar ve Kargışlar” (2018) adlı doktora tezlerini yazdı. Konuşmanın Etnografyası ve Alkışlar- Kargışlar (2019), Folklor ve Disiplinlerarasılık (2019), Türk Kültüründe Lakaplar (2020) ve Türk Kültüründe Alkışlar ve Kargışlar (2020) yayımlanmış kitaplarıdır. “Oğuz Kağan Destan Metninde Kahramanın Takdimi” (2012), “Geleneksel Abdal Müziğinin Temsili ve Neşet Ertaş” (2014), “Türk Tasavvuf Kültürü ve Devir Nazariyesi Bağlamında Neşet Ertaş” (2015), “ ‘Sevdiğin Dizi Gün Değiştirsin’: Leyla İle Mecnun Dizisindeki Kargışların Pragmatik Analizi” (2016), “Prof. Dr. Dan Ben-Amos ile Halkbilimi (Folklor) Üzerine Eleştirel/Çözümsel Bir Söyleşi” (2016), “Türk Kültüründe ‘Selamlaşma’ ve ‘Vedalaşma’ Hakkında Genel Bir Değerlendirme” (2017), “‘Hakk Muhammed Ali Dedim’: Şah Hatâyî Şiirinde Estetik Bir Dinamik Olarak Niyaz ve Kaynakları” (2017), “‘İyiden Ad Kalır Kötüden Pas’: Türk Halk Felsefesinde İyi(lik) ve Kötü(lük) Algısının Atasözleri Örnekleminde Çözümlenmesi” makale, bildiri ve söyleşilerinden bazılarıdır.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi B219-3
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1537
Ofis Saati: Cuma 14.00-15.00 (Zoom adresi)

AcademiaGoogle AkademikYÖKSİS CV

 

 

 

Nuriye Katı
Müdür Yardımcısı, Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Öğretim Görevlisi

Eğitim: Atatürk Üniversitesi,2009-2012               Gazi Üniversitesi, 2019-…

Araştırma Alanları: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Yurtdışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi, Bilingualizm.
Seçilmiş Çalışmaları:

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A Blok (DİLMER)
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1541
Ofis Saati: Çarşamba, 10.00-12.00 (Zoom Adresi)

YÖKSİS CV

 


 

Seyran Ayşe Pamak
Müdür Yardımcısı, Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Koordinatör, Türk Dili Bölümü; Öğretim Görevlisi, Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi


EğitimPh.D 2020- …, Kırıkkale Üniversitesi

Araştırma Alanları: Yeni Türk Dili, Tarihi ve Çağdaş Türkiye Türkçesi, Arap Dili ve Belagati, Eski Anadolu Türkçesi Dönemi, Osmanlı Türkçesi, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi.
Seçilmiş Çalışmaları:
Eski Anadolu Türkçesinde Yazılmış Satır Arası Fatiha Ve Bakara Sûresi Tercümelerinin Dil Ve Şekil Özellikleri Açısından İncelenmesi” (2019) yüksek lisans tezi.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, A Blok  (DİLMER)
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1542
Ofis Saati:  (Zoom)

YÖKSİS CV